Build a C# .NET Application in 60 Minutes studio c technology

by msithailandDFGในวิดีโอนี้ เราจะพูดถึงว่า C# และ .NET framework คืออะไร จากนั้นจึงเข้าไปติดตั้ง Visual Studio 2017 เราจะสร้างแอปพลิเคชันคอนโซล Windows ตั้งแต่ต้นจนจบ เราจะสร้างเกมทายตัวเลขที่คุณสามารถรวบรวมและแจกให้เพื่อนของคุณได้จริง! นี่คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้… C#, .NET, CLR คืออะไร การติดตั้ง Visual Studio Community 2017 การตั้งค่าโปรเจ็กต์คอนโซล เนมสเปซ คลาส ฟังก์ชัน ตัวแปรที่มีประเภท ข้อความคอนโซล สี & อินพุตของผู้ใช้ หากคำสั่ง & ในขณะที่ลูป และอื่นๆ! รหัส: รหัสสำหรับวิดีโอนี้ ผู้สนับสนุน: DevMountain Bootcamp – SUPPORT: เราใช้เวลามหาศาลในการสร้างวิดีโอฟรีเหล่านี้ โปรดบริจาคเพื่อแสดงการสนับสนุนของคุณ: FOLLOW TRAVERSY MEDIA:

Images related to the topic studio c technology

Build a C# .NET Application in 60 Minutes

Build a C# .NET Application in 60 Minutes

Search related to the topic Build a C# .NET Application in 60 Minutes

#Build #NET #Application #Minutes
Build a C# .NET Application in 60 Minutes
studio c technology
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

33 comments

Traversy Media 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Guys, if you want to include "10" you have to do "random.next(1,11)" Sorry about that. Otherwise it is 1 – 9

Reply
Abdullah A 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Dislikes: 404 not found 😛

Reply
Eupolemos 12/10/2021 - 3:36 Chiều

2:17 – intro

9:06 – Visual Studio Community

Reply
Flavia Rezende 12/10/2021 - 3:36 Chiều

A very informative video for beginners like me, thank you so much!

Reply
Faris Naimi 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Thank you!! This was exactly what I needed!

I know basic C# from Unity, but this really helped translate that knowledge to a new context

Reply
Reedhima Gupta 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Hello everyone I am beginner . I want to design a responsive website in asp.net C# but couldn't understand how to start it in Microsoft visual studio 2010 version.
I already worked on back end

Reply
Lucian Patterson 12/10/2021 - 3:36 Chiều

If you want to develop a Speech Recognition, view these tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=Zk_pAoc4kNI

Reply
umar anjum 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Amazing work man could had a better tutorial for beginners. Thanks appreciate the effort.

Reply
Kristi Culture 12/10/2021 - 3:36 Chiều

nice video

Reply
V1LLAGE_ID10T 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Huge time saver! Thanks Brad. You're my MVP today!

Reply
Kamran Khan 12/10/2021 - 3:36 Chiều

what if we don't choose from Y or N and on choosing other than them, it will also quit with an else.

Reply
RAHUL GUPTA 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Thanks Brad, keep helping

Reply
Pravin Kumar 12/10/2021 - 3:36 Chiều

A very informative video for beginners like me, thank you so much!
"Drive the plane into the woods" – this made my day Brad xD

Reply
Hisham Somroz 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Brad be like
//This line will print hello world on the console
print("Hello world");
Just for fun though, I really love his channel/videos. Great instructor. Always comment your code 🙂

Reply
Mustafa Azzawie 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Could you do a video on how to import an asp.net webform application created using windows machine into the visual studio on a mac machine?

Reply
Onli Mi 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Thanks for a very nice tutorial. Should you do another, I would be very interested to see one on building a C#.net (or non .net if that's even possible) application for distribution to other people. Creating the installer seems to be a nightmare to me, but maybe I'm missing info. Also, would it ever be possible to create a distributable that's just an .exe file like you can do with the Win32 API? I've heard this is possible but I've never seen anyone actually do it. I think this maybe a myth do to the CLR requirements of C#, but I would like for someone knowledgeable to explain one way or the other.

Reply
KEEN zensports 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Hi brad, what a nice way to get familiar with C-sharp. one guestion though: what about emptyfields? I missed the if empty section in the code…?

Reply
skeptic proof 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Anyone know the best places to find premade source code for C# projects to download ? whether it's payed or not, something like Codecanyon
Thanks for the help

Reply
James Malarkey 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Please do an asp.net crash course

Reply
Fran Camara 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Thanks, really good

Reply
Dira Lindstrom 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Wow Thank You I´m so happy it works!

Reply
Felipe Gomes 12/10/2021 - 3:36 Chiều

I couldn't find the exe file at the end. The debug folder was empty, maybe I did something wrong when installing.

Reply
Hrvatska Cat 12/10/2021 - 3:36 Chiều

多谢分享!

Reply
Bossilays i 12/10/2021 - 3:36 Chiều

13:45 to skip

Reply
Digital Creation 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Thank you Brad!!
You're the best

Reply
Benya 12/10/2021 - 3:36 Chiều

For some reason I can only run the .exe from the output folder (Debug folder/bin) but whenever i copy the .exe file to a other path it won't work. Doing this in .net core 3.1.
Tried publish as portable version but still wont work.

Anyone that can explain what this is about?

Reply
alyeska 12/10/2021 - 3:36 Chiều

I am having a bit of trouble understanding what .NET is and what JIT is doing. So you said that .NET is the runway, but I have used plenty of other languages that aren't Java that don't use .NET, like C/C++, Rust, or Python. So why are these languages not using the .NET framework if it is so important, and why are those languages doing fine?

Also, coming from a C background, I have always had the understanding that the binary generated upon compilation is the machine instructions. So what does C# do differently that makes it need JIT to convert the compiled code into "machine instructions"?

Reply
Jake Buckner 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Hands down best coding tutorial I’ve ever done.

Reply
MikeRazorshards 12/10/2021 - 3:36 Chiều

It looks like you're teaching me C# while working at a movie theater ticket window.

Reply
NebulaM57 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Great video! Finally someone who doesn't chatter on with needless dialog. You were straight to the point! Thanks for sharing!

Reply
AK TSR 12/10/2021 - 3:36 Chiều

why it's out guess? what is that?

Reply
Syafii Ghazali 12/10/2021 - 3:36 Chiều

I'm coming from JavaScript, and I found this tutorial clear, informative and easy to follow. You didn't just cover the basic syntax of C#, but also gave a fantastic primer on refactoring code so it's cleaner and less repetitive. You're a legend, Brad!

Reply
Alexandar 12/10/2021 - 3:36 Chiều

Thanks a lot! Best 60 minutes with C# so far!

Reply

Leave a Comment