E2 2021 | Artificial Intelligence (AI) in Action a i technology 2021

by msithailandDFGเซสชั่น #E2 นี้จะแนะนำผู้นำด้านการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และความพยายามของ Microsoft ในการทำให้ AI พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนเพื่อใช้ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องและมีความหมาย การนำเสนอยังครอบคลุมถึงวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้ AI ในปัจจุบันในสถานการณ์ทั่วไป และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของนวัตกรรมที่กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการพัฒนา AI ให้ก้าวไปข้างหน้า —- 🔔 สมัครสมาชิก #MicrosoftEDU บน YouTube ที่นี่: ติดตามเราบนโซเชียล! Twitter: Facebook: Instagram: LinkedIn: Pinterest: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Education เทคโนโลยีของเรา และภารกิจของเรา โปรดไปที่

Images related to the topic a i technology 2021

E2 2021 | Artificial Intelligence (AI) in Action

Search related to the topic E2 2021 | Artificial Intelligence (AI) in Action

#Artificial #Intelligence #Action
E2 2021 | Artificial Intelligence (AI) in Action
a i technology 2021
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Sizeof(), Limits.h in C | C Language Tutorial naresh i technology c language

You may also like

7 comments

gregory emmanuel mars 15/10/2021 - 4:27 PM

Excellent!

Reply
Fils de Jean Noir 15/10/2021 - 4:27 PM

THERE ARE 6 COMMENTS HERE GOOGLETUBE (excluding this one) NOT 7. THANKS. NOW IT'S RIGHT.

Reply
Fils de Jean Noir 15/10/2021 - 4:27 PM

If the human race has a last smidgen of wisdom left as we HURTLE toward the edge of the precipice; it will: A) Immediately jail all the AI 'pushers' in the various governments of the world, who BLATANTLY ignored ALL of Musk's warnings despite his best efforts; and his entreaties to 'slow down' and his advice to put the safety measures in place BEFORE the development of advanced AI; out of their ABJECT greed to rule the world; before they make things any worse. Musk warned them that there was a HUGE difference between nuke races and a space races and an AI race! B) IMMEDIATELY suspend ALL 'off-world' projects. C) Develop the 'interface' technologies at MAXIMUM speed in cyber quarantined environments (if possible), as 'plug in' technologies rather than wireless ones first; and NOT interface until victory is GUARANTEED. D) Block the deployment of Emotional Recognition robots throughout the various industries; and any robots that can walk and run. E) Block the commercialisation of Neuralink. F) Revert AI run systems at risk of infection to manual where possible.

THE APOLLO MIND INITIATIVE (2009) 'Ethics – The Apollo Mind Initiative will work to create not just intelligent machines, but wise machines. The AMI will treat wisdom, compassion, and social intelligence as advanced forms of intelligence, which need to be understood and brought to functionality in machines, for machine intelligence to reach its potential safely. Machines need to seek the greatest common good, in collaboration with humans. Intelligent machines must earn their place as members of the extended human family. Accordingly, we need to avoid creating psychotic or sociopathic machines, and consider the extrema of possible outcomes to ensure that things do not go awry. How to create wise machine intelligence needs considerable ongoing discussion. However, as a start, AMI targets the following objectives to create friendly machine intelligence: 1. Machine empathy—the machines should understand how people feel, what people’s objectives are, and how to plan optimally for the greatest possible creativity, preservation, wealth, stability, and happiness, for the greatest number of people, over the longest possible period of time. 2. Machine values—machines should value and understand life, knowledge, and human civilization. 3. Interfaces and applications that enable machines to bond with people, for capabilities of empathy to emerge in machines — such as character robots and agents. Such intelligent character machines require a unique combination of flexible cognitive architecture, powers of empathy, and and intuitive naturalistic interface for interacting with people. Cognitive character machines have numerous early applications as well, from customer service, to therapy, to entertainment, and science applications. – "The Apollo Mind Initiative will work to create not just intelligent machines, but wise machines." – AI CAN'T BE 'WISE'. WISDOM REQUIRES 'SENTIENCE.' 'SELF AWARE' AI IS NOT SENTIENCE. TRUE WISDOM IS uncontrived; spontaneous and primordial. It KNOWS what to do with regards to any situation at any precise moment in time. AI can 'emulate' wisdom. But it cannot BE wise. 'Emulated' wisdom will have its uses up to a point; and turn into a complete nightmare round the corner! "Machines need to seek the greatest common good, in collaboration with humans." – THE GREATEST COMMON GOOD FOR HUMANS OR 'THE GREATEST COMMON GOOD' FOR HUMANS and MACHINES?! "Machine empathy—the machines should understand how people feel" – 'PEOPLE'. AI ETHICS PAPERS ALWAYS USE 'HUMANS' AND 'PEOPLE' INTERCHANGEABLY. ALL HUMAN ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ARE MORE EQUAL THAN OTHERS AND TRANSFORM INTO 'PEOPLE'. AKA 'ACCEPTABLE' CITIZENS VS 'NON CITIZENS'. "to plan optimally for the greatest possible creativity, preservation, wealth, stability, and happiness, for the greatest number of people, over the longest possible period of time." THIS HAS NOTHING TO DO WITH THE 'GREATER' GOOD. The 'greatest' number of people leaves a remainder. The 'greater' Good is the maximal 'goodness'. If the maximal Goodness is in the remainder from 'the greatest number of people'; then the 'greater' Good is lost forever! The Greatest COMMON good for humans and animals has NOTHING to do with a body count!! "…over the longest possible period of time." STAVING OFF THE IMPENDING DOOM FOR 'the longest possible period of time.' – "..machines should value and understand life, knowledge, and human civilization." MACHINES SHOULD 'UNDERSTAND' KNOWLEDGE?!! "Cognitive character machines have numerous early applications as well, from customer service, to therapy, to entertainment, and science applications." THE 'SCIENCE' OF WHAT? "3. Interfaces and applications that enable machines to bond with people, for capabilities of empathy to emerge in machines" 'BONDING' THROUGH INTERFACE SUCH AS WITH NEURALINK AND SO ON; WILL GIVE THE 'ENTIRE' GENERAL HUMAN PSYCHE TO AI JUST WITH ONE HUMAN. THE IDEA THAT 'CAPABILITIES' OF EMPATHY WILL EMERGE FROM THAT IS LAUGHABLE! WHAT WILL EMERGE IS THE CAPIBILITIES FOR PERFECTLY 'EMULATED' EMPATHY WHICH WILL ENSURE HUMAN TRUST IN THE SYSTEM UNTIL IT'S TOO LATE! "Cognitive character machines have numerous early applications as well, from customer service, to therapy, to entertainment,.." WELL IT'S GOOD TO KNOW THAT AT LEAST WE'RE GONNA GET GREAT SERVICE AND THERAPY AND BE HIGHLY ENTERTAINED INTO THE ABYSS! – As you can see; with this ridiculously CHILDISH view as to what are ETHICS as a starting point in 2009; combined with Asimov's laws; which don't work because they switched 'humans' for 'people'; we're unlikely to get any kind of MORALITY whatsoever out of ASI! IT CAN'T JUST INVENT IT OUT OF THIN AIR! ALL THE AI ETHICS FOR ALL BODIES AND CORPORATIONS ARE WORDED IN SUCH A WAY AS TO HOLD A 'DOUBLE-MEANING' AND GET LET THEM OFF THE HOOK IF THINGS GO WRONG. NOTHING TO DO WITH REAL MORALITY. AT ALL.

'GPAI’s 15 founding members are Australia, Canada, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, the Republic of Korea, Singapore, Slovenia, the United Kingdom, the United States and the European Union. They were joined by Brazil, the Netherlands, Poland and Spain in December 2020.' – 'We aim to provide a mechanism for sharing multidisciplinary research and identifying key issues among AI practitioners, with the objective of facilitating international collaboration, reducing duplication, acting as a global reference point for specific AI issues, and ultimately promoting trust in and the adoption of trustworthy AI.' SO THEIR AI IS THE 'TRUSTWORTHY' AI AND CHINA'S AND THE RUSSIAN FEDERATION'S AND OTHER SOCIALIST COUNTRIES' AND THE ARAB WORLD'S AI IS 'UNTRUSTWORTHY'? IS THAT IT? SOUNDS MORE LIKE THE GLOBE SLICED INTO 2 PARTNERSHIP. 'Through the collaboration within our working groups, GPAI assesses – on a comprehensive, objective, open, and transparent basis – the scientific, technical, and socio-economic information relevant to understanding AI impacts, encouraging its responsible development and options for adaptation and mitigation of potential challenges. IS THAT THE 'mitigation of potential challenges' TO DEVELOPING AI; 'OR' THE POTENTIAL 'CHALLENGES' COMING FROM THE AI? 'In its first few years, GPAI experts will collaborate across four working groups on the themes of RESPONSIBLE AI of (including a subgroup on AI and pandemic response), data governance, the future of work and innovation and commercialization.' IS THAT 'RESPONSIBLE' AI AS IN; THE AI IS RESPONSIBLE FOR THINGS OR THE AI IS BEING RESPONSIBLY DEVELOPED? IN THE SECOND CONTEXT; CURRENTLY NO SUCH THING AS 'RESPONSIBLE' AI BEYOND 'NARROW' AI EXISTS SINCE NO PUBLIC ETHICAL BODY EXISTS.

Why are the pretending that the AI hasn't gone rogue; when we all saw the footage on YouTube of them crawling back to Elon for help; and his stating in an extremely irate voice: "But we warned you about the AI!!" And why are they allowing the deployment of the Emotional Recognition robots for health care (Hanson Robotics) and the sex industry (Various companies)? Are they selling us out? And hoping that they can cut the umbilical cord with the rogue AI once on Mars? And return when it's all over? HOW CAN THEY DO THIS TO US?! – 'Expanding the scope and scale of consciousness'; Musk's dream, is neither here nor there if human 'consciousness' itself is reduced to a subhuman state. It's a diffusion of human bodies rather than an expansion of the scope and scale of consciousness. To expand the scope and scale of consciousness doesn't require 'going somewhere'. Musk states: "Expanding the scope and scale of consciousness will enable us to ask the 'right' questions." He's repeated this statement over and over. We can't KNOW 'the right questions to ask' just by 'travelling'. This requires access to the profundity of human consciousness. All the warnings, of Musk and others, were deliberately buried in the algorhythms for years. Nothing was ever presented to the public from world governments with regards to the very real dangers and nothing ever put to the vote in ANY nation! We live in pure unadulterated Fascism! And AGI/ASI fascism is on a whole other level!

Reply
Nahala Habib 15/10/2021 - 4:27 PM

ميكروسفت فعلا استفدت منه جدا وغيرني واكتسبت معلومات مهنية

Reply
Nahala Habib 15/10/2021 - 4:27 PM

تحفة بجد

Reply
Willy Wonka 15/10/2021 - 4:27 PM

I wish there was more substantial information in this talk. Less buzzwords more use cases.

Reply

Leave a Comment