Prayer to Mother of Perpetual Help for Financial Aid financial help

by msithailandDFGอธิษฐานต่อพระมารดาของพระองค์ในยามจำเป็นทางการเงิน: ตระหนักเถิด คุณแม่มารีย์ที่รัก พระองค์เป็นผู้ช่วยถาวรของเรา ไม่เพียงแต่ในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ในทำนองเดียวกันในความจำเป็นทางโลก เราเข้าหาพระองค์ด้วยใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเรามีบุตรเหมือน . เชื่อมั่นในอำนาจและความดีของท่าน ขอวิงวอนให้ท่านช่วยเราในความกังวลทางการเงินในปัจจุบันของเรา เนื่องจากสภาวการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เราจึงอยู่ในความขัดสนอย่างยิ่ง ไม่สามารถชำระหนี้ที่ซื่อสัตย์ของเราได้ เราไม่ได้ขอความมั่งคั่งจากแม่ที่รักหากการครอบครองนั้นไม่เป็นไปตามพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เราเพียงขอความช่วยเหลือซึ่งจะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเร่งด่วนของเราได้ คุณแม่ที่รัก เราเชื่อว่าท่านเป็นราชินีแห่งสวรรค์และโลก และด้วยเหตุนี้ เป็นเครื่องมือและการแจกจ่ายพิเศษของพระเยซูคริสต์พระบุตรของท่าน ที่เจ้าได้มาโดยอาศัยความมีเกียรติอันน่าพิศวงของพระองค์ เป็นเขตอำนาจอันหอมหวานเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง เราเชื่อว่าท่านไม่เพียงแต่ร่ำรวยและมั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุตรธิดาที่รักทุกคนของท่านด้วย คุณแม่ที่รัก เราวิงวอนท่านให้ขอความช่วยเหลือที่เราต้องการอย่างเร่งด่วนในยามที่มีปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน เราขอขอบคุณท่าน เลดี้ที่รัก และสัญญาว่าจะเผยแพร่ความมหัศจรรย์ของภาพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ออกไปในวงกว้าง อาเมน.

Images related to the topic financial help

Prayer to Mother of Perpetual Help for Financial Aid

Prayer to Mother of Perpetual Help for Financial Aid

Search related to the topic Prayer to Mother of Perpetual Help for Financial Aid

#Prayer #Mother #Perpetual #Financial #Aid
Prayer to Mother of Perpetual Help for Financial Aid
financial help
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

23 comments

laurian sabirola 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother Mary please help me to my financial problem please send me Blessing i need to pay my dept… please send financial Miracle to me i believe in your helping hands Amen thank u mama mary thank u god

Reply
AJIT KUMAR 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Dear mother, please forgive me and my family to sin and freedom from debt and financial problems. I have no money for any work, please mother help to pay bank loan Rs 60000 on 20.7.2021.so please mother arrange me. It's Very Very urgent Very Very thanks mother

Reply
Dolores Kane 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Dear Mother of Perpetual Help please ignite a flame of assistance for those who are genuinely in need in our country. I love & Thank U Blessed Mother. Amen

Reply
Mines Busico 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother of Perpetual Help i am financiall stress. Please help me Mother Mary . Thank You. Amen

Reply
Josephine Nalubowa 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Dear Most Holy mother Mary. I pray that I will get a financial break through and pay all my debts soon. Amen

Reply
G G 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother please help us in our needs n my brothers needs too.

Reply
G G 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother Mary I pray for financial miracle in my brothers life

Reply
Doris Zamarro 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother Mary I pray for financial miracle for my husband Felipe so he buy food, pay bills and pay debts . Please Mother Mary hear and grant my prayers. Amen Thank you.

Reply
Roger Newell 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother Mary please pray for me to end my financial problems soon. Amen

Reply
Vera Racquel 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Maria please help me my financial situation amen

Reply
Ben Benjamin 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother of mercy please answer my prayers and bless me and favour me and give me joy and happiness and success and breakthrough and open doors fridom and Great Grace and healing give long life all the days of my life for the Glory of almighty God forever in Jesus Christ Mighty name Amen

Reply
Erlinda Vitalis 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother Perpectual Help, help me to find a Job. Lord Jesus Christ, I need a Job for my Chrildrens. I love you mama mary, I trust you Lord Jesus Christ. Amen

Reply
Remedios Syfernandez 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Blessed Mother Perpetual Help. Please help me with my financial worries and difficulties. May i find means and sources to pay all my debts. In Jesus Name. Amen

Reply
Cool Buddy 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Please help to free from all my financial worry and start having good source of income
Amen

Reply
richel padua 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Amen

Reply
Gabriela 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mother Mary, please open doors for me this month financially, please let there be a job promotion and salary increase in my workplace, in Jesus Name Amen

Reply
xChrisBrownsWinnerx3 11/10/2021 - 11:24 Chiều

O holy mother of perpetual help. Ty please intercept for me and my child amen

Reply
xChrisBrownsWinnerx3 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Blessed st Expedite I love u. Ty for answering my prayers amen.

Reply
Elisa Fineza 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Mhal na inang laging saklolo help me my finacial para sa aming ng aking mga anak at mga apo pls! Po amen…

Reply
Chisom Umeh 11/10/2021 - 11:24 Chiều

I trust in your intercession oh holy mother. I pray to the Lord

Reply
Chisom Umeh 11/10/2021 - 11:24 Chiều

My mother, please kindly be generous to me and ask God to provide me with financial favor. Please I need money urgently for our travels and money for my pharmacy school/MBA program and housing.Amen

Reply
Zabedar Ali 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Please help me in my necessities dear mother i long for healing in my body and financial help amen

Reply
Joseph Gomes 11/10/2021 - 11:24 Chiều

Amen

Reply

Leave a Comment