The CASH FLOW STATEMENT for BEGINNERS financial cash flow

by msithailandDFG💥Cash Flow Statement Cheat Sheet → ‘งบกระแสเงินสด’ หรือ ‘งบกระแสเงินสด’ เป็นหนึ่งในสามงบการเงินที่สำคัญพร้อมกับงบกำไรขาดทุนและงบดุล ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่างบกระแสเงินสดคืออะไร และฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีสร้างงบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีการทางอ้อม 🔴Subscribe for more Accounting Tutorials → ⏱️TIMESTAMPS 00:00 – Intro 00:06 – Cash Flow Statement Definition 00:18 – Why do we need a Cash Flow Statement? 02:15 – งบกระแสเงินสดคืออะไร? 03:45 – งบกระแสเงินสดทางตรง 05:00 – งบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม 06:38 – งบกระแสเงินสด (วิธีอ้อม) ทำอย่างไร 08:07 – เราจะกระทบยอดอะไร? 08:43 – กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 12:33 – กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 13:36 – กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 🔗วิดีโอลิงค์ ▪ งบกำไรขาดทุน → ▪ งบดุล → ▪ งบกระแสเงินสด → ▪ หนังสือทบทวน → 🔎คำถามที่พบบ่อย ▪ สมุดบัญชีที่ฉันโปรดปรานสำหรับผู้เริ่มต้น → 🚶ติดตามฉันบน ▪ Insta → ▪ Twitter → 🎬เรียนรู้พื้นฐานการบัญชีฟรี ▪ เพลย์ลิสต์แบบเต็ม → ________________________ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ลิงก์บางส่วนด้านบนเป็นลิงก์พันธมิตร ซึ่งฉันได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยหากคุณคลิกที่ ลิงค์และซื้อสินค้า คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น แต่มันช่วยให้เงินทุนสำหรับวิดีโอเหล่านี้โดยหวังว่าจะนำคุณค่ามาสู่คุณ! ________________________ #งานบัญชี #งานบัญชี .

Images related to the topic financial cash flow

The CASH FLOW STATEMENT for BEGINNERS

The CASH FLOW STATEMENT for BEGINNERS

Search related to the topic The CASH FLOW STATEMENT for BEGINNERS

#CASH #FLOW #STATEMENT #BEGINNERS
The CASH FLOW STATEMENT for BEGINNERS
financial cash flow
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

37 comments

Accounting Stuff 14/10/2021 - 11:28 Chiều

If you'd like to skip to a section…

⏱️TIMESTAMPS
00:00 – Intro
00:06 – Cash Flow Statement Definition
00:18 – Why do we need a Cash Flow Statement?
02:15 – What is a Cash Flow Statement?
03:45 – Direct Method Cash Flow Statement
05:00 – Indirect Method Cash Flow Statement
06:38 – How to make a Cash Flow Statement (Indirect Method)
08:07 – What are we reconciling?
08:43 – Cash Flow from Operating Activities
12:33 – Cash Flow from Investing Activities
13:36 – Cash Flow from Financing Activities

Reply
Nnenna Uko 14/10/2021 - 11:28 Chiều

This is really amazing. Thanks a lot

Reply
Aldrich Sanchez 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Accounting for partnership series plsss

Reply
Lena Yu 14/10/2021 - 11:28 Chiều

This video is so helpful. Thank you so much!

Reply
zayid style 14/10/2021 - 11:28 Chiều

really i appreciate how you are making this curicial accounting tutorial. thank you, i have businesses so i got more knowledge from your side. keep going

Reply
dale garcia 14/10/2021 - 11:28 Chiều

How to do a start up budget for new businesses?

Reply
Shivan Mohyaddin 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Brother believe me, i love you (no homos)

Reply
Leonard Rosling 14/10/2021 - 11:28 Chiều

thats just brilliant, never have I understood sth so easy, ty mister!

Reply
Christopher Chikulungu 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Awesome, one of the most clear and easy to understand lessons on cash flows that I have seen. Excellent work.

Reply
MOHSIN BAIG 14/10/2021 - 11:28 Chiều

This too is very helpful and comprehensive ♥️

Reply
Arina Shep 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Thanks for the video!

Quick question, @5:30, wouldn't gain/loss on sale of non-current assets fall into investing activities as opposed to operating activities?

Reply
Kati Plowman-Sale 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Love all of your videos! Keep uploading!! They helped me pass my AAT and now onto my ACCA!

Reply
Lorenz Tatlonghari 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Thanks a lot Sir James aka Mr. Dealer, I watched majority of your videos, I watched it in sequential manner just like the accounting cycle..

Reply
Beatrice Tallam 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Amazing tutorial

Reply
Hazem Shahin 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Great!…absolutely good job at providing simple but comprehensive explanation of the material….thanks

Reply
Amr Arafa 14/10/2021 - 11:28 Chiều

I want to know everything about cash management , Thank you

Reply
Mehvish Khan 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Where were you during my undergrad !!! YIKES !!! Your video is so simple and easy to understand! This was such a great refresher! keep up the good work. I can't wait to go see all your other videos available 🙂

Reply
Sei Sophea Panya 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Wow,,another thanks, Sir.

Reply
Paola Gaytan 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Thanks for making this video, it's easy to understand and very helpful

Reply
aduou 14/10/2021 - 11:28 Chiều

What is the cost of sales for a dating app? How is that explained for such service?

Reply
Eileen Gutierrez 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Cavan you also do words terms ?

Reply
Eileen Gutierrez 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Hi James can you dumb it down on another debit and credit video for a company how they work

Reply
Sarah Yasliza 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Hi James, idea for next video, Disposal of Fixed Asset. Thanks!

Reply
Aruva 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Wow, thank you

Reply
Boof_That_Jawn 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Fun random side note. When I was learning accounting in my first class, my professor had a REALLY strong Oklahoma accent. He said the word "accrual" such that it sounded like "a cruel." So for two weeks I thought accounting was the most metal profession available. What are we doing today, boys? A cruel accounting!!!!

Once I saw the word written out in a lecture for the first time, I was totally disenchanted, lol.

Accounting is still metal af, but not because it's cruel…mostly because it's based af. The accounting equation is absolute….regardless of industry. It's a cruel mistress that just explains reality mathematically with no room for emotion. Brutal!

Reply
Preet 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Your channel helped me pass my Intro to Financial Accounting class, so thanks for that 🙂

Reply
re e 14/10/2021 - 11:28 Chiều

You sir should be paid for this amazing work!

Reply
16ty32456t rr46435t33t 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Good

Reply
M AJ 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Absolutely brilliant video

Reply
Naveen Kumar Sharma 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Are you well Bro?

Reply
Lily 14/10/2021 - 11:28 Chiều

straight up the best channel on accounting everything was so well explained. I'm now confident in my skill in analyzing, and understanding cash flow statements. muahhahah

Reply
Talamasca 666 14/10/2021 - 11:28 Chiều

i think its about time u did an "about me" video. lots of us out here want to know more !!!

Reply
John Pokanau 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Hey buddy. Thank you for the videos.
Very informative!
Are you, in the near future, posting any videos on Financial Ratios?

Reply
Snipertz Dj 14/10/2021 - 11:28 Chiều

very helpful for me Thanks James

Reply
tomstanely 14/10/2021 - 11:28 Chiều

I like how your videos explain accounting in a very understandable way. Usually it's so hard to grasp things because of the way teachers teach it, even in other youtube channels. But the way you explain it is very easy to understand.

Reply
tomstanely 14/10/2021 - 11:28 Chiều

Hi could you please make a video on Notes to Financial Statement? It's an important part that colleges don't teach you much about.

Reply
Anime nekko 14/10/2021 - 11:28 Chiều

thank you adviser

Reply

Leave a Comment