Understanding the Financial Crisis in Greece financial crisis 2008 explained

by msithailandDFGซึ่ง John Green กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของปัญหาการขาดดุลและหนี้ของกรีซ ความท้าทายในการนำเงินยูโรมาใช้และดำเนินชีวิตตามนโยบายการเงินของยูโรโซน และความเป็นไปได้ของสิ่งที่เรียกว่า Grexit ซึ่งเป็นการออกจากยูโรของกรีก แหล่งที่มาของวิดีโอนี้: Primer on the Greek Crisis ของ Anil Kashyap: บทนำของ The New York Times: History of the European Debt Crisis: The Economist ครอบคลุมกรีซอย่างดีเยี่ยม เงินช่วยเหลือ ปัญหาหนี้สิน และวิธีการทำงานของระบบธนาคารในขณะนี้: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง และ ขอบคุณมากที่ Rosianna: สำหรับความช่วยเหลือทั้งหมดของเธอในการรวบรวมข้อเท็จจริงและภาพ ความผิดพลาดทั้งหมดเป็นของฉันเอง —- สมัครรับจดหมายข่าวของเรา! และเข้าร่วมชุมชนได้ที่ Help transcribe videos – John’s twitter – John’s tumblr – Hank’s twitter – Hank’s tumblr – .

Images related to the topic financial crisis 2008 explained

Understanding the Financial Crisis in Greece

Search related to the topic Understanding the Financial Crisis in Greece

#Understanding #Financial #Crisis #Greece
Understanding the Financial Crisis in Greece
financial crisis 2008 explained
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

38 comments

Mappa Mondo 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Watch the documentary Laboratory Greece

Reply
Kavya Arora 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Great!

Reply
maeherme 12/10/2021 - 2:48 Chiều

I spend a lot of time thinking about this video lately. God, help us all.

Reply
Lee Birchenough 12/10/2021 - 2:48 Chiều

i wish you or hank would make a video about these unelected entities such as the E.U/UN/IMF/WHO and even things like Interpol. How did we end up with these world government entities??

Reply
E U 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Democracy at Stake? Organizational and Cognitional Challenges from the European Fiscal Crisis

Greece as a Case Study. Presentation-Conference: 1st Annual International Conference on European Studies and European Governance, 9-10/5/2014.

Organized by the Department of International and European Studies, UoM, Gr and Jean Monnet Chair

https://www.youtube.com/watch?v=GcNt6r-URqw

Reply
Simple HD 12/10/2021 - 2:48 Chiều

How much money you got to make this video

Reply
Mark Knoop 12/10/2021 - 2:48 Chiều

The economy runs on money if you give a few people the possibility to grab a huge amount of money.
The economy wil stop running.

Reply
lee04 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Turns out the media would continue to come up with more equally horrific compound terms

Reply
mia strofara 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Please give a solution

Reply
Βακουφτσής Ιωάννης Κυριάκος 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Greece was and pretty much always be, a failed State, this is why you or any analyst on this planet will always fail to understand the Greek financial problem. Analysts need numbers, and when the Greek Government announces numbers, all Greeks are laughing , because we all know that the Greek Government, or ANY GREEK GOVERNMENT will never be in position to measure the Greek economy. Unfortunately all money spend by EU and IMF has been used in order to save and not to eliminate corruption and since all planet funds corruption in Greece, the Greek nation has no chance to get rid of it. Greece could be a very stable and rich European Country but unfortunately wants to be a Crony middle eastern failed State.

Reply
Landon Phemister 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Who’s watching this during Covid and the first 5 seconds gave you ultimate anxiety

Reply
Matt Sauer 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Watching through all your videos in a row from 2007 to now, it's given me a much more in-depth appreciation for those 12 years of history now in 2020. (and there's still 500+ videos to go, side note watching them all with an extension that restores annotation greatly increases the value)

The number one saying you reminded me of with this video is history repeats itself. A little while from now there will be Brexit, a British Exit from the EU. I thought that word seemed novel but with the benefit of hindsight from this wow they just take the first 2 letters of a place and slap exit after them.

Reply
abhaidev abhaya 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Crisis in Greece is the result of fighting for independence from the Ottoman Turks. Greeks have shown they have failed to manage their country independently. If Greece was still under the Ottoman rule, they would have never experienced financial crisis.

Reply
Alex Frentz 12/10/2021 - 2:48 Chiều

outstanding. — speaking as an armchair economist who likes to talk about these things with my friends, and especially a big fan of varoufakis. anyway seems like a tremendous amount of information, and a very good introduction for someone who is interested. (and correct me if I am wrong, but the next chapter in the story, the "democracy" of Greece was not allowed to interfere with the "economics" of Europe and the leftist government was removed somehow?)

Reply
Scotti Medolla 12/10/2021 - 2:48 Chiều

The EU is a part filled beaurocratic dream. Self perpetual, but an administration game, which makes wrong assumptions. 1. Money can be printed. 2. 27 countries will dance together. 3. Talking substitutes intelligence, and divergent needs. 4. Talking substitutes sound economy. 5. Talking is a great way to make people believe in the EU dream, when they can't pay the electric bills etc.

Reply
Scotti Medolla 12/10/2021 - 2:48 Chiều

You nailed it. Just one point to add. Greece actually has again run out of options. As has Italy. And soon France. Printing money to loan, to create debt, to then print money to pay debt, is a fools PARADISE

Reply
Scotti Medolla 12/10/2021 - 2:48 Chiều

The EU is a false economic structure. Its a political structure. It is a socialist dream, based on dreams of "we are all friends and buddies" but in reality it has been overwhelmed by its own dream. there are too many contradictions. So after Covid, either the EU infringes the Natioanl rights, and creates a single state, or it implodes. The UK has set the Italians off towards an ITALEXIT , which will actually finally destroy Italy, as it wont be able to pay the deficit with a new Lira. and then we are going to see a massive implosion.

Reply
Scotti Medolla 12/10/2021 - 2:48 Chiều

and believe me Italy is next

Reply
Scotti Medolla 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Greece is almost a central state. Once it decided to not reform its institutions in the 1990s onwards, the EU handouts started a contorted system, more money, no way to pay back, no sustainable economy, lazy nation, no national business plan, more EU money, more "waste" (im being diplomatic" more loans, no industry or competitive services other than tourism to the sun….(the sun is free…) bloated and medieval public sector with crazy ideas, and more "waste" (the less i do the more the jobs i increase for my friends….) Go to work at 10.30 in the morning, sometimes…if you want….you cant be fired anyway. Greece is victim of a disease. Increase taxes to compensate tax avoidance. Thus killing the small industrial base. Its called many things but above all its called "socialism and lazyiness". After many years in Greece, you might….might do an hours work a day….on a good day. So who is the victim? all those who believed, and all those who didnt do anything about it. So the EU allowed it. Germany will now pay.

Reply
cash storeone 12/10/2021 - 2:48 Chiều

The problem in Greece is socialism. 75% income tax, 24% sales tax, 8 dollars for a gallon of gas. Visited there last year. Lots of poverty there. The most popular sport there is tax evasion.

Reply
Michael Svoboda 12/10/2021 - 2:48 Chiều

The modern economist's peak of ideological distortion: blaming an economic crisis on tax evasion. I appreciate it is only presented as 'someone says'.

Reply
Richard Que 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Greece keep blaming germany.the reality.is whole tragedy was self inflicted.politician keep promising social program they can not afford.

Reply
Young Vices 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Surprised you haven’t talked about what’s going on in America right now cmon !!!!

Reply
Roland Dongiapon 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Bring back the monarch there not a politician. Look at the republic sorrounded by corrupt politician. That is the cursed.

Reply
Antony twin 12/10/2021 - 2:48 Chiều

2020 and the crisis continue , more brutal than before .. Noone pays the price of the made up crisis and the people get poorer and poorer day by day.. Greetings from Greece!

Reply
София Сойко 12/10/2021 - 2:48 Chiều

انا اتكاتم في غرسي我中道个测离greevegrewce

Reply
The God-Emperor of Mankind 12/10/2021 - 2:48 Chiều

MALAKA!

Reply
Fourty Seven 12/10/2021 - 2:48 Chiều

I agree with all you had to say except your comment about the USA. Debt has to be paid off and if you are not getting more money than what you are spending to pay off your debt there will be crisis eventually.

Reply
Tamsil Hussain 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Pls discuss Interest free islamic financial system..

Reply
Aggelos Orf. 12/10/2021 - 2:48 Chiều

The things are very simple. In greece we dont have democracy. Every goverment that we had since 1974(except a few situations) was taking actions against the people

Reply
João Pimentel Ferreira 12/10/2021 - 2:48 Chiều

In a simple clause: the "benefits" of socialism

Reply
OGYemali 12/10/2021 - 2:48 Chiều

whos hank?

Reply
Jeremy Cornwell 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Social services, food water shelter. They all look sick, consciences on health, of country inhabitants.

Reply
J K 12/10/2021 - 2:48 Chiều

If Greece had its own currency, it would be like Argentina right now. Advice to young Greeks: Move.

Reply
Dan Rockwell 12/10/2021 - 2:48 Chiều

I did my score upgrade and hard inquiries removal with fixcreditsolutions @outlookcom no stress and excitement

Reply
Carolina QUANONNE 12/10/2021 - 2:48 Chiều

Secret hand shake squeeze smell skin pigment blood property religious crusade baptize merry xmas

Reply
Real Mine Food 12/10/2021 - 2:48 Chiều

If you have problems with you skin

Reply
Hojung Moon 12/10/2021 - 2:48 Chiều

John sounds a little bit like Scott Heirman and a little bit like Collins Key

Reply

Leave a Comment